• Att ha psykiskt sjuka föräldrar

  Om man är barn till någon som lider av psykisk ohälsa kan man riskera att bli utsatt för en stark negativ påverkan. Hur detta artar sig beror på förälderns problematik, det kan nämligen variera kraftigt beroende på diagnos och eventuellt behandling. Det kan vara svårt att handskas med psykiskt sjuka föräldrar och vissa drabbade väljer att inte prata om det […]

  Sad little child, boy, hugging his mother at home, isolated image, copy space. Family concept
 • Psykiskt våld mot barn

  Barn som växer upp i dysfunktionella familjer blir tidigt experter på att utveckla alternativa strategier för att överleva. Inte sällan finner barn från dysfunktionella familjer varandra. Kontakterna med barn i liknande situation blir en stor trygghet och en källa till gemenskap som de värnar hårt om. De som inser att något är fel slår ofta inte larm. Konsekvensen kan bli […]

  Laughing Together in Class
 • Att ha psykiskt sjuka föräldrar

  Om man är barn till någon som lider av psykisk ohälsa kan man riskera att bli utsatt för en stark negativ påverkan. Hur detta artar sig beror på förälderns problematik, det kan nämligen variera kraftigt beroende på diagnos och eventuellt behandling. Det kan vara svårt att handskas med psykiskt sjuka föräldrar och vissa drabbade väljer att inte prata om det […]

  Sad little child, boy, hugging his mother at home, isolated image, copy space. Family concept
 • Våld i hemmet

  Ett hem ska vara en fristad där du kan slappna av och känna dig trygg. För barn är hemmet ofta deras enda tillvaro utanför skolan. För många människor är det tyvärr inte en trygg plats. Våld i hemmet är vanligt förekommande och kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan vara fysiskt våld, men även känslomässigt/psykiskt. Fysiskt våld är slag, […]

  Våld i hemmet
 • Missbruk inom familjen

  När en eller flera personer i en familj fastnat i missbruk drabbar det alla i familjen. Speciellt barn far mycket illa av missbruk i sin närhet. Det spelar inte så stor roll vilken typ av missbruk det rör sig om, alla personer som missbrukar skadar både sig själva och sin omgivning på ett eller annat sätt. Om det sedan handlar […]

  Missbruk inom familjen
 • BBIC, Barns Behov i Centrum

  BBIC står för Barns Behov i Centrum, och är en metod och en princip som bland annat används av Socialstyrelsen i deras arbete. Tanken är att arbetet med hjälp av BBIC ska utgå från barnets behov och stärka barnperspektivet i arbetet. Dessutom vill man stärka delaktigheten för barn och unga. I syfte att uppnå detta har Socialstyrelsen utvecklat BBIC ytterligare […]

  BBIC, Barns Behov i Centrum
 • Skilda föräldrar

  En skilsmässa är oftast jobbig och svår både för föräldrar och barn, och det kan vara särskilt jobbigt om skilsmässan involverar en vårdnadstvist eller andra konflikter. Men socionomen Sofia Grönkvist menar att även barn till föräldrar som skiljer sig utan konflikter behöver mer stöd än vad de oftast får idag. Man vet numera att så kallade ”skilsmässobarn” inte får men […]

  Skilda föräldrar
 • Barnfattigdom

  När man talar om barnfattigdom avser man inte den utbredda fattigdom som drabbar vuxna och barn i länder i tredje världen, utan fattigdom i utvecklade länder i västvärlden som påverkar barns livssituation. Barnfattigdom betyder då oftast inte att barnen svälter för att familjen inte har råd att köpa mat, eller att de går och fryser för att de inte har […]

  Barnfattigdom
 • BRIS – Barnens Rätt i Samhället

  Barnens rättigheter tillhör en av grundbultarna i varje civiliserat samhälle. Att ge barnen den välfärd och vård som de behöver är något som praktiskt taget alla medborgare är beredda att ställa upp på. Få frågor enar människor, politiker och debattörer – från höger till vänster – lika mycket som barns rättigheter. Däremot finns det flera vägar att gå för att […]

  BRIS – Barnens Rätt i Samhället
 • Barns rättigheter

  Jämfört med andra länder kan Sverige sägas ha kommit långt när det gäller att värna om barns rättigheter. Dessa regleras framförallt i FN:s barnkonvention som antogs 1989 av FN:s generalförsamling efter mer än 10 års arbete. Sverige har ratificerat barnkonventionen, vilket innebär att vi som nation har förbundit oss att efterfölja de artiklar som konventionen innehåller. Istället för att inkorporera […]

  Barns rättigheter
zenko