Alkoholiserade föräldrar

Problemet med föräldrar som är alkoholister är stort, och större än vad många kanske hoppas. År 2008 rapporterade Folkhälsoinstitutet att så många som 385 000 barn har en förälder som dricker, och dricker för mycket. Vanligast är att ensamstående pappor är alkoholmissbrukare, men det förekommer även i parförhållanden. Oavsett vilket påverkar det barnet eller barnen i familjen negativt på flera sätt.

Ett alkoholmissbruk behöver inte leda till våld för att det ska ha negativa konsekvenser för barnen. Bara att uppleva hur ens mamma eller pappas personlighet förändras till någon de inte känner igen, som säger konstiga saker eller gör konstiga saker, skapar en otrygghet hos barnet. Om den ena partnern i ett förhållande är alkoholist finns stora risker för konflikter och bråk inom familjen, vilket även det leder till att hemmet blir en otrygg plats. Om den alkoholiserade föräldern försummar sitt ansvar som mamma eller pappa leder det lätt till att en storebror eller storasyster tar på sig det ansvaret, när de inte skulle behöva göra det. Följden av detta blir ofta att deras eget sociala liv blir lidande och att deras prestation i skolan försämras. Barn kan också ta på sig ansvaret att dölja för omvärlden att föräldern missbrukar, och tvingas ljuga både inom och utanför hemmet.

Barbro Henriksson, som arbetar som konsulent för anhöriga till alkoholister, märker samma beteende hos barn och tonåringar i alla samhällsklasser. Hon menar dock att pressen att dölja missbruket kan vara än större för barn från överklassfamiljer, eftersom det ses som ”familjens mörka hemlighet”. Henriksson driver sedan 1986 ett hjälpprogram som kallas Ersta Vändpunkt, för barn till alkoholister. Genom ett tolvstegsprogram får barnen hjälp att bearbeta skuldkänslor och andra problem som uppkommit i samband med att ha levt tillsammans med en alkoholmissbrukande förälder.

Om problemet ska lösas måste dock föräldern själv vilja ta sig ur sitt beroende. För de som är villiga finns det hjälp att få, i form av till exempel mottagningar dit man kan vända sig för stödsamtal, motivation och i vissa fall medicinering. Om man behöver mer hjälp än så kan man vända sig till Socialtjänsten med en ansökan om att bli intagen på ett behandlingshem under återhämtningsprocessen. Genom att söka hjälp hjälper man både sig själv och sina barn.

Alkoholiserade föräldrar 1