Att ha psykiskt sjuka föräldrar

Om man är barn till någon som lider av psykisk ohälsa kan man riskera att bli utsatt för en stark negativ påverkan. Hur detta artar sig beror på förälderns problematik, det kan nämligen variera kraftigt beroende på diagnos och eventuellt behandling. Det kan vara svårt att handskas med psykiskt sjuka föräldrar och vissa drabbade väljer att inte prata om det alls. Att leva nära någon som inte kan hantera sitt liv är alltid knepigt, men det är ofrånkomligen en extra utsatt situation om man råkar vara barn till den personen.

En svår maktbalans

Ens föräldrar är de som lär en om livet och det är oftast de första människorna man lär känna. I denna relation finns en given maktbalans – det är föräldrarna som bestämmer över barnet, i alla fall till barnet har fyllt 18 år och därmed är myndigt. Barn till psykiskt sjuka föräldrar kan ha svårt att göra sig hörda i och med att maktbalansen ser ut på detta vis. många vuxna reagerar inte på att barn far illa, även om man kanske ser tecken på något sådant eller om barnet faktiskt berättar om saken själv. Psykisk ohälsa är ofta ett svårt sjukdomstillstånd.

Våga be om hjälp

Problem i familjen är något som kan drabba vem som helst. Det finns en del fördomar om att sådana saker bara händer människor som är socialt utsatta, medan familjer i medel- och överklassen inte har dessa problem. Detta stämmer inte. Denna fördom kan till och med vara skadlig eftersom man därmed riskerar att utsatta barn inte får den hjälp de behöver. Om man har problem hemma kan man vända sig till BRIS, det vill säga Barnens rätt i samhället. Där kan man få samtalsstöd, råd om hur man tacklar situationen och hjälp om man måste inleda en process med vården eller rätten.

zenko