Barnfattigdom

När man talar om barnfattigdom avser man inte den utbredda fattigdom som drabbar vuxna och barn i länder i tredje världen, utan fattigdom i utvecklade länder i västvärlden som påverkar barns livssituation. Barnfattigdom betyder då oftast inte att barnen svälter för att familjen inte har råd att köpa mat, eller att de går och fryser för att de inte har råd att köpa kläder, utan snarare att barnen drabbas av ett socialt utanförskap på grund av familjens begränsade ekonomiska resurser.

Det kan till exempel handla om att barn i fattiga familjer inte har möjlighet att syssla med någon fritidsaktivitet, för att familjen inte har råd att betala medlemsavgiften till klubben, eller kostnaden för en danskurs. Att delta i en aktivitet på fritiden är utvecklande för barnet och bidrar till en god hälsa, något som många barn som lider av barnfattigdom alltså utesluts från.child-438373_1280

Utanförskapet på fritiden förstärks också av att många barn från fattiga familjer inte har råd att delta i aktiviteter som deras kompisar gör, som att gå på bio eller ta en fika. Men även på skoltid märker barn från fattiga familjer av skillnaderna i deras ekonomiska tillgångar. När skolan anordnar utflykter är det många barn som inte har råd att ta med sig matsäck, och när skolan ordnar med exempelvis skidresor på friluftsdagar är det familjerna själva som ska stå för kostnaderna, något inte alla har möjlighet till. Bara en sådan sak som att klassen samlar in 50 kronor från varje elev för en avslutningspresent till fröken kan skapa ångest hos ett barn som vet att mamma och pappa kommer att få svårt att betala de pengarna. Barnen tvingas ljuga och dölja sin fattigdom för att inte riskera större utanförskap och mobbning.

Många välgörenhetsorganisationer ägnar en del av sin verksamhet åt att motverka barnfattigdom i Sverige, och för vissa organisationer består deras huvudverksamhet i att hjälpa fattiga familjer. En bra möjlighet för familjer som är mindre bemedlade att spara pengar är annars att handla så mycket som möjligt begagnat. Idag är det också lätt att hitta i princip allt man behöver begagnat, eftersom det finns en rad köp-och-sälj-sidor på internet där privatpersoner kan sälja till privatpersoner. För att enkelt söka på de flesta av dessa sidor kan man använda sig av Allaannonser.nu.

zenko