Kategori Okategoriserade

Sad little child, boy, hugging his mother at home, isolated image, copy space. Family concept

Att ha psykiskt sjuka föräldrar

Om man är barn till någon som lider av psykisk ohälsa kan man riskera att bli utsatt för en stark negativ påverkan. Hur detta artar sig beror på förälderns problematik, det kan nämligen variera kraftigt beroende på diagnos och eventuellt behandling. Det kan vara svårt att handskas med psykiskt sjuka föräldrar och vissa drabbade väljer att inte prata om det […]

Läs mer ›
Laughing Together in Class

Psykiskt våld mot barn

Barn som växer upp i dysfunktionella familjer blir tidigt experter på att utveckla alternativa strategier för att överleva. Inte sällan finner barn från dysfunktionella familjer varandra. Kontakterna med barn i liknande situation blir en stor trygghet och en källa till gemenskap som de värnar hårt om. De som inser att något är fel slår ofta inte larm. Konsekvensen kan bli […]

Läs mer ›
Sad little child, boy, hugging his mother at home, isolated image, copy space. Family concept

Att ha psykiskt sjuka föräldrar

Om man är barn till någon som lider av psykisk ohälsa kan man riskera att bli utsatt för en stark negativ påverkan. Hur detta artar sig beror på förälderns problematik, det kan nämligen variera kraftigt beroende på diagnos och eventuellt behandling. Det kan vara svårt att handskas med psykiskt sjuka föräldrar och vissa drabbade väljer att inte prata om det […]

Läs mer ›
BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC står för Barns Behov i Centrum, och är en metod och en princip som bland annat används av Socialstyrelsen i deras arbete. Tanken är att arbetet med hjälp av BBIC ska utgå från barnets behov och stärka barnperspektivet i arbetet. Dessutom vill man stärka delaktigheten för barn och unga. I syfte att uppnå detta har Socialstyrelsen utvecklat BBIC ytterligare […]

Läs mer ›
zenko