Inlägg taggade med "Barn"

BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC står för Barns Behov i Centrum, och är en metod och en princip som bland annat används av Socialstyrelsen i deras arbete. Tanken är att arbetet med hjälp av BBIC ska utgå från barnets behov och stärka barnperspektivet i arbetet. Dessutom vill man stärka delaktigheten för barn och unga. I syfte att uppnå detta har Socialstyrelsen utvecklat BBIC ytterligare […]

Läs mer ›
Skilda föräldrar

Skilda föräldrar

En skilsmässa är oftast jobbig och svår både för föräldrar och barn, och det kan vara särskilt jobbigt om skilsmässan involverar en vårdnadstvist eller andra konflikter. Men socionomen Sofia Grönkvist menar att även barn till föräldrar som skiljer sig utan konflikter behöver mer stöd än vad de oftast får idag. Man vet numera att så kallade ”skilsmässobarn” inte får men […]

Läs mer ›
Barnfattigdom

Barnfattigdom

När man talar om barnfattigdom avser man inte den utbredda fattigdom som drabbar vuxna och barn i länder i tredje världen, utan fattigdom i utvecklade länder i västvärlden som påverkar barns livssituation. Barnfattigdom betyder då oftast inte att barnen svälter för att familjen inte har råd att köpa mat, eller att de går och fryser för att de inte har […]

Läs mer ›
BRIS – Barnens Rätt i Samhället

BRIS – Barnens Rätt i Samhället

Barnens rättigheter tillhör en av grundbultarna i varje civiliserat samhälle. Att ge barnen den välfärd och vård som de behöver är något som praktiskt taget alla medborgare är beredda att ställa upp på. Få frågor enar människor, politiker och debattörer – från höger till vänster – lika mycket som barns rättigheter. Däremot finns det flera vägar att gå för att […]

Läs mer ›
Barns rättigheter

Barns rättigheter

Jämfört med andra länder kan Sverige sägas ha kommit långt när det gäller att värna om barns rättigheter. Dessa regleras framförallt i FN:s barnkonvention som antogs 1989 av FN:s generalförsamling efter mer än 10 års arbete. Sverige har ratificerat barnkonventionen, vilket innebär att vi som nation har förbundit oss att efterfölja de artiklar som konventionen innehåller. Istället för att inkorporera […]

Läs mer ›
Barn som misshandlas i hemmet

Barn som misshandlas i hemmet

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla invånare i landet är förbundna att följa det som konventionens 54 artiklar föreskriver. Trots det händer det att barns rättigheter kränks även i Sverige, genom att barn utsätts för våld eller vansköts på olika sätt i hemmet. Redan innan barnkonventionen ratificerades hade Sverige lagar som skyddade barn. Det är till exempel […]

Läs mer ›
Alkoholiserade föräldrar

Alkoholiserade föräldrar

Problemet med föräldrar som är alkoholister är stort, och större än vad många kanske hoppas. År 2008 rapporterade Folkhälsoinstitutet att så många som 385 000 barn har en förälder som dricker, och dricker för mycket. Vanligast är att ensamstående pappor är alkoholmissbrukare, men det förekommer även i parförhållanden. Oavsett vilket påverkar det barnet eller barnen i familjen negativt på flera sätt. […]

Läs mer ›
zenko