Inlägg taggade med "BRIS"

Skilda föräldrar

Skilda föräldrar

En skilsmässa är oftast jobbig och svår både för föräldrar och barn, och det kan vara särskilt jobbigt om skilsmässan involverar en vårdnadstvist eller andra konflikter. Men socionomen Sofia Grönkvist menar att även barn till föräldrar som skiljer sig utan konflikter behöver mer stöd än vad de oftast får idag. Man vet numera att så kallade ”skilsmässobarn” inte får men […]

Läs mer ›
BRIS – Barnens Rätt i Samhället

BRIS – Barnens Rätt i Samhället

Barnens rättigheter tillhör en av grundbultarna i varje civiliserat samhälle. Att ge barnen den välfärd och vård som de behöver är något som praktiskt taget alla medborgare är beredda att ställa upp på. Få frågor enar människor, politiker och debattörer – från höger till vänster – lika mycket som barns rättigheter. Däremot finns det flera vägar att gå för att […]

Läs mer ›
zenko