Inlägg taggade med "Föräldrar"

BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC står för Barns Behov i Centrum, och är en metod och en princip som bland annat används av Socialstyrelsen i deras arbete. Tanken är att arbetet med hjälp av BBIC ska utgå från barnets behov och stärka barnperspektivet i arbetet. Dessutom vill man stärka delaktigheten för barn och unga. I syfte att uppnå detta har Socialstyrelsen utvecklat BBIC ytterligare […]

Läs mer ›
Skilda föräldrar

Skilda föräldrar

En skilsmässa är oftast jobbig och svår både för föräldrar och barn, och det kan vara särskilt jobbigt om skilsmässan involverar en vårdnadstvist eller andra konflikter. Men socionomen Sofia Grönkvist menar att även barn till föräldrar som skiljer sig utan konflikter behöver mer stöd än vad de oftast får idag. Man vet numera att så kallade ”skilsmässobarn” inte får men […]

Läs mer ›
Alkoholiserade föräldrar

Alkoholiserade föräldrar

Problemet med föräldrar som är alkoholister är stort, och större än vad många kanske hoppas. År 2008 rapporterade Folkhälsoinstitutet att så många som 385 000 barn har en förälder som dricker, och dricker för mycket. Vanligast är att ensamstående pappor är alkoholmissbrukare, men det förekommer även i parförhållanden. Oavsett vilket påverkar det barnet eller barnen i familjen negativt på flera sätt. […]

Läs mer ›
zenko