Inlägg taggade med "Rättigheter"

Barns rättigheter

Barns rättigheter

Jämfört med andra länder kan Sverige sägas ha kommit långt när det gäller att värna om barns rättigheter. Dessa regleras framförallt i FN:s barnkonvention som antogs 1989 av FN:s generalförsamling efter mer än 10 års arbete. Sverige har ratificerat barnkonventionen, vilket innebär att vi som nation har förbundit oss att efterfölja de artiklar som konventionen innehåller. Istället för att inkorporera […]

Läs mer ›
Barn som misshandlas i hemmet

Barn som misshandlas i hemmet

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla invånare i landet är förbundna att följa det som konventionens 54 artiklar föreskriver. Trots det händer det att barns rättigheter kränks även i Sverige, genom att barn utsätts för våld eller vansköts på olika sätt i hemmet. Redan innan barnkonventionen ratificerades hade Sverige lagar som skyddade barn. Det är till exempel […]

Läs mer ›
zenko