Inlägg taggade med "Vanvård"

BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC, Barns Behov i Centrum

BBIC står för Barns Behov i Centrum, och är en metod och en princip som bland annat används av Socialstyrelsen i deras arbete. Tanken är att arbetet med hjälp av BBIC ska utgå från barnets behov och stärka barnperspektivet i arbetet. Dessutom vill man stärka delaktigheten för barn och unga. I syfte att uppnå detta har Socialstyrelsen utvecklat BBIC ytterligare […]

Läs mer ›
Barn som misshandlas i hemmet

Barn som misshandlas i hemmet

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla invånare i landet är förbundna att följa det som konventionens 54 artiklar föreskriver. Trots det händer det att barns rättigheter kränks även i Sverige, genom att barn utsätts för våld eller vansköts på olika sätt i hemmet. Redan innan barnkonventionen ratificerades hade Sverige lagar som skyddade barn. Det är till exempel […]

Läs mer ›
zenko