Inlägg taggade med "Vuxen"

Barn som misshandlas i hemmet

Barn som misshandlas i hemmet

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla invånare i landet är förbundna att följa det som konventionens 54 artiklar föreskriver. Trots det händer det att barns rättigheter kränks även i Sverige, genom att barn utsätts för våld eller vansköts på olika sätt i hemmet. Redan innan barnkonventionen ratificerades hade Sverige lagar som skyddade barn. Det är till exempel […]

Läs mer ›
zenko