Våld i hemmet

Ett hem ska vara en fristad där du kan slappna av och känna dig trygg. För barn är hemmet ofta deras enda tillvaro utanför skolan. För många människor är det tyvärr inte en trygg plats. Våld i hemmet är vanligt förekommande och kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan vara fysiskt våld, men även känslomässigt/psykiskt. Fysiskt våld är slag, knuffar, örfilar, ibland med sexuella handlingar. Känslomässigt/psykiskt våld kan vara negativa kommentarer, mobbning, isolering, dominanta sätt och förlöjligande. Ett barn som upplever våld i hemmet är ofta stressat, nedstämt och oroligt. En del barn blir utåtagerande och reagerar med ilska och våld, både mot sig själva och mot andra. Även om våldet inte drabbar barnet själv, utan någon i barnets närhet, kan det leda till att barnet får ett trauma. Våld i hemmet sätter spår för livet.

Ett stort samhällsproblem

Aggressive parent. Father's shadow yelling on a small child. Child is in distress.

Många barn som har upplevt våld hemma söker upp våld även utanför hemmet. De kan bli utåtagerande och sätta sig själva i farliga situationer. Självdestruktivitet och sökande efter faror är en vanlig reaktion. Trauma leder ofta till våldshandlingar, även flera år efter den traumatiska upplevelsen. Det är många som sitter i fängelserna idag som upplevde våld som barn och inte har kunnat bryta cirkeln. Oftast för att de inte fick rätt hjälp i tid. Våld i hemmet ett samhällsproblem. Men Nu får det vara nog!. Alla har rätt att vara trygga. Känner du till ett barn som du tror far illa, var inte rädd för att fråga hur det är fatt. Om inte tillfället är rätt, vänta tills du hittar en bra tidpunkt. Var uppmärksam på hur barnen omkring dig mår. Du kan även ringa till BRIS om du behöver mer information om hur du ska gå vidare.

 

zenko